Service

Ondanks dat uw ketel netjes wordt onderhouden kan het altijd voorkomen dat er een storing optreedt.
Voordat u ons belt zijn er een aantal zaken die u zelf kunt controleren, en hiermee wellicht zelf de storing oplossen.

 
Geen verwarming
1. Zijn er voldoende radiatorkranen geopend? Voor een goede werking van de ketel moeten de radiatoren in de ruimte waar uw kamerthermostaat hangt in ieder geval geopend zijn.
Zit er voldoende water in de installatie en zijn de radiatoren goed ontlucht? Indien alle radiatoren koud blijven, gaat u naar stap 2.
2. Indien u een combiketel heeft, controleer of alle warm waterkranen dicht zijn, en of u geen druppelende kranen in huis heeft. Heeft u dit gecontroleerd en het probleem blijft, ga dan naar stap 3.
3. Controleer de waterdruk van de verwarmingsinstallatie. Deze dient tussen de 1,2 en 2 bar te zijn. Is deze lager dan dient u water bij te vullen. Is de waterdruk in orde dan gaat u naar stap 4.
4. Controleer of er spanning op het stopcontact bij de ketel staat. U kunt dit gemakkelijk controleren door in plaats van de stekker van de ketel tijdelijk bijv. een schemerlampje in het stopcontact te steken. Als er wel spanning is, gaat u door naar stap 5.
5. Controleer of het display op de kamerthermostaat zichtbaar is. Indien dit niet het geval is, dienen wellicht de batterijen vervangen te worden. Raadpleeg de handleiding van uw kamerthermostaat of er batterijen in zitten, en hoe deze eventueel te vervangen. Heeft u wel een display, ga dan door naar stap 6.
6. Indien de ketel is voorzien van een resetknop, kunt u de ketel opnieuw opstarten door deze knop een paar seconden in te drukken. Voor de zekerheid noteert u de code die zichtbaar is in het display. Komt de storing daarna toch terug, dan gaat u naar stap 7.
7. Helaas werkt de verwarming nog steeds niet. Wilt u dat wij bij u langskomen? Belt u dan 040-2841008 of 06-28898960 en wij maken met u een afspraak voor een servicebezoek

terug naar het begin van deze pagina
 

Geen warm water
1. Indien u een combiketel heeft: controleer of de verwarming het wel doet. Geef dit door bij het eventueel melden van de storing. Ga naar stap 2.
2. Controleer op elke kraan in uw huis of er warm water komt. Indien er bijvoorbeeld overal warm water komt, behalve in de douche, dan ligt het probleem waarschijnlijk niet aan de ketel maar aan de kraan zelf. Ga naar stap 3.
3. Controleer of de kraan of de douchekop, waaruit geen warm water komt, niet vervuild is door kalkaanslag. Indien nodig, kalkaanslag verwijderen. Ga naar stap 4 als probleem niet is opgelost.
4. Helaas heeft u nog steeds geen warmwater. Wilt u dat wij bij u langskomen? Belt u dan 040-2841008 of 06-28898960 en wij maken met u een afspraak voor een servicebezoek

terug naar het begin van deze pagina
 

Gaslucht
Ruikt u ergens in huis een gaslucht?
Neem geen enkel risico en draai direct de hoofdkraan dicht, zet een raam/deur open in de ruimte waar u de gaslucht ruikt, niet roken en bel direct 040-2841008 of 06-28898960

terug naar het begin van deze pagina
 

Water bijvullen
Als de waterdruk van de verwarmingsinstallatie onder de 1 bar komt, of u krijgt een melding “installatie bijvullen” in het display van uw kamerthermostaat, moet er water bijgevuld worden.

1. Zet uw kamerthermostaat laag, en wacht 15 minuten. In deze 15 minuten ook geen warmwater gebruiken als u een combiketel heeft.
2. Sluit de vulslang aan de ene zijde aan op de vulkraan en aan de andere zijde op de waterkraan.
3. Draai eerst de waterkraan open. Lekt er niets? Indien er wel iets lekt, opnieuw aansluiten en goed aandraaien.
4. Draai vervolgens de vulkraan open
5. Zodra de druk tussen de 1,5 en 2 bar staat draait u eerst de vulkraan dicht.
6. Vervolgens draait u de waterkraan dicht, en daarna de vulkraan.
7. Haal de vulslang los van de vulkraan, houd hierbij een doekje paraat om eventueel lekwater op te vangen.
8. Haal de vulslang los van de waterkraan, ook hier een doekje paraat houden.
9. Zet de kamerthermostaat hoger.
10. Vervolgens dient u alle radiatoren te ontluchten.

Indien u regelmatig water moet bijvullen, is er een lekkage in het systeem, of is het expansievat defect. Wilt u een afspraak maken om uw installatie te controleren op lekkage? Bel ons op 040-2841008 of 06-28898960, of vul ons contactformulier in.

terug naar het begin van deze pagina
 

Radiatoren ontluchten
Worden de radiatoren niet goed warm of heeft u last van borrelende geluiden uit uw radiatoren?
Zo ontlucht u uw radiatoren.

1. Draai de radiatorkraan dicht.
2. Houd een doekje bij het ontluchtingspunt op de radiator.
3. Draai met een ontluchtingssleuteltje het ontluchtingspunt voorzichtig een stukje open.
4. Zodra er water uit het kraantje komt, draait u het dicht.
5. Draai de radiatorkraan weer open en controleer of deze weer helemaal warm wordt.

terug naar het begin van deze pagina